JURIDISK INFORMASJON


Husqvarna AB (publ) 
Registrert Salgskontor: 
Husqvarna Norge AS 
Trøskenveien 36
1708 Sarpsborg 
Norge

Daglig leder: Dag Noorda

Org. nr: 915209750 

Personvernregler

Husqvarna setter pris på din interesse for selskapet og våre produkter. Vi anbefaler på det sterkeste å lese disse personvernreglene før du bruker webområdet og eventuelle del-webområder (samlet kalt "Nettstedet"). Disse personvernreglene spesifiserer hvilken type informasjon Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH eller selskaper i gruppen, datterselskaper og avdelingskontorer (samlet kalt HUSQVARNA) eller tredjepart på vegne av HUSQVARNA samler inn fra Nettstedet, og hvilke tiltak som brukes for å beskytte dine personopplysninger. Hvis du ikke godtar personvernreglene, kan du ikke bruke Nettstedet. Personvernreglene kan bli endret, og bør derfor kontrolleres med jevne mellomrom.

Generelt

Legg merke til at du må oppgi opplysninger som identifiserer deg, for eksempel e-postadresse, navn, postadresse, telefonnummer og fødselsnummer ("Personopplysninger") på deler av Nettstedet for å kunne benytte deg av enkelte funksjoner og ta del i enkelte aktiviteter på siden, samt for å få tilgang til enkelte av våre produkter og tjenester. Derfor må du ha forstått og utvetydig godtatt innsamling, bruk og overføring av slike personopplysninger under vilkårene og betingelsene som er beskrevet i disse personvernreglene.

Innsamling og bruk av Personopplysninger og annen brukerinformasjon

Informasjonen du sender til HUSQVARNA er beskyttet av norske og europeiske lover om databeskyttelse. Personopplysninger blir innhentet og håndtert av HUSQVARNA i tråd med nevnte lovgivning, og brukt for å bidra til bruken av våre produkter og/eller online-tjenester. Hvis du gir oss flere Personopplysninger for å kunne motta informasjon fra oss – for eksempel brosjyrer eller kataloger – blir opplysningene samlet inn og lagret. Denne informasjonen gjør det mulig for oss å etterkomme din forespørsel om informasjon. Informasjonen lagres i et sikkert og beskyttet miljø så lenge HUSQVARNA mener at den vil forbedre kommunikasjonen med deg. Hvis du ønsker å fjerne deler av eller alle opplysninger fra vårt register, kontakter du Husqvarna AB [relevante post- og e-postadresser]. HUSQVARNA kan be om ytterligere valgfrie opplysninger fra deg for å forbedre sine kunnskaper om kundene eller for å foreta direkte markedsføring eller invitere deg til konkurranser. Du står fritt til å besvare eventuelle slike forespørsler om ytterligere informasjon. HUSQVARNA innhenter også anonym informasjon om bruken av Nettstedet. Denne informasjonen blir innhentet samlet, og brukes bare til interne formål for å hjelpe oss å forbedre din online-opplevelse og tilrettelegge for ditt besøk på Nettstedet. HUSQVARNA kan koble denne informasjonen til brukernes Personopplysninger for å finne ut hvilke brukere som åpner forskjellig materiale, slik at vi kan forbedre Nettstedet. HUSQVARNA samler ikke bevisst inn Personopplysninger fra mindreårige under 18 år, og retter ikke webområdet mot slike personer. Vi anbefaler foreldre og foresatte å vise aktiv interesse for barns aktiviteter og interesser på internett.

Overføring av Personopplysninger

HUSQVARNA vil ikke overføre (unntatt for rutingsformål) Personopplysningene som du oppgir på Nettstedet til tredjepart, unntatt (a) med ditt samtykke; (b) etter pålegg fra lov eller domstol; (c) for å beskytte eller forsvare HUSQVARNAs eiendomsrett; (d) for å beskytte den personlige sikkerheten til brukere av Nettstedet; (e) til personer eller foretak som har kontrakt med HUSQVARNA for å foreta interne operasjoner på Nettstedet eller i vår virksomhet; eller (f) hvis vi med rimelighet kan anta at det er underlagt lov, bindende avtale eller kontrakt som overholder prinsippene for rimelig håndtering og tilstrekkelig beskyttelse av Personopplysninger. HUSQVARNA forbeholder seg retten til å kontakte relevante myndigheter etter egen vurdering hvis det påvises aktiviteter som kan være ulovlige eller som kan bryte HUSQVARNAs vilkår for bruk.

Cookies

1. Nettstedet kan bruke en teknologi som kalles "cookies". Cookies er små tekstfiler som inneholder informasjon som lagres på din datamaskin, av websiden som du besøker. De brukes til å gi tilleggsfunksjonalitet på Nettstedet, samt til å analysere bruken av Nettstedet. Det finnes to typer cookies: Den ene typen brukes til å "huske" informasjon som brukernavn og passord, og lagres på din datamaskin så lenge du velger å ikke "logge ut" av abonnementstjenesten. Hvis du ikke bruker funksjonen "Ikke spør etter brukernavn og passord i fremtiden", blir slike cookies aldri lagret på din datamaskin.

2. Den andre typen er en såkalt "session cookie". Den brukes for eksempel til å holde oversikt over hvilket språk du har valgt for websiden. Slike cookies lagres midlertidig på din datamaskin så lenge du besøker et webområde. En "session cookie" blir ikke lagret over lang tid på datamaskinen, og forsvinner vanligvis når du lukker webleseren. Ved å bruke slike cookies håper HUSQVARNA å tilrettelegge informasjonen bedre for våre kunder.

Hvis du ikke ønsker å godta HUSQVARNAs bruk av cookies, kan de fleste weblesere konfigureres slik at de avviser cookies, ved at du endrer innstillingene for webleseren. Dette kan imidlertid hemme funksjonaliteten og din nytte av Nettstedet.

Kvalitet

HUSQVARNA forplikter seg til å treffe rimelige tiltak for å sikre at Personopplysningene vi innhenter fra deg er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte. Du er imidlertid forpliktet til å bare oppgi Personopplysninger som er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte på det tidspunktet de innhentes. Hvis du senere fastslår at Personopplysningene vi har ikke er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte, vil vi etter skriftlig varsel treffe rimelige tiltak for å korrigere Personopplysningene.

Sikkerhet

Selv om HUSQVARNA ikke kan garantere at uautorisert tilgang aldri vil forekomme, kan du være trygg på at HUSQVARNA legger stor vekt på å opprettholde sikkerheten for dine Personopplysninger og å hindre uautorisert tilgang til dem, gjennom bruk av egnet teknologi og interne prosedyrer.

Andre webområder

Nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts webområder. HUSQVARNA har ikke kontroll over eller ansvar for innholdet eller personvernreglene på tredjeparts webområder som kan være lenket opp fra Nettstedet. Slike webområder kan lagre sine egne cookies på din datamaskin og/eller bruke andre metoder for innhenting og håndtering av personopplysninger. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med personvernreglene for slike tredjeparts webområder før du bruker dem.

Endringer

HUSQVARNA forbeholder seg retten til etter egen vurdering å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse Personvernreglene, i sin helhet eller delvis, når som helst og uten varsel. Endringer i disse Personvernreglene vil tre i kraft når de er offentliggjort på Nettstedet. Fortsatt bruk av Nettstedet etter eventuelle endringer i Personvernreglene etter at endringene er varslet, regnes som aksept for disse endringene.

Vilkår for bruk

Husqvarna setter pris på din interesse for selskapet og våre produkter. Vi ber om og anbefaler sterkt at du leser disse Vilkårene for bruk før du bruker Nettstedet. Ved at du bruker Nettstedet, godtar du å være underlagt disse Vilkårene.

Generelt

Dette webområdet og eventuelle del-webområder (samlet kalt "Nettstedet") offentliggjøres og opprettholdes av Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH eller selskapene i gruppen, datterselskaper eller avdelingskontorer (samlet kalt HUSQVARNA). Din bruk av Nettstedet er underlagt en juridisk bindende avtale mellom deg og HUSQVARNA ("Avtalen" Følgende er vilkårene i Avtalen ("Vilkårene"). Ved å bruke Nettstedet bekrefter du at du har lest, forstått og godtatt Vilkårene og alle tilhørende dokumenter. Det er viktig at du leser dem nøye. Hvis du ikke godtar Vilkårene og alle tilhørende dokumenter, har du ikke tillatelse til å bruke Nettstedet.

Lisens

Underlagt Vilkårene som er beskrevet i denne Avtalen, gir HUSQVARNA deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar begrenset rett til å åpne, bruke og vise dette Nettstedet og materialet det inneholder. Du godtar å ikke forstyrre eller forsøke å forstyrre driften av Nettstedet på noen måte. HUSQVARNA gir deg tillatelse til å vise og laste ned informasjonen ("Materialet") på Nettstedet kun for personlig, ikke-kommersiell bruk, hvis ikke annet er uttrykkelig angitt i Husqvarnas nyhetsrom for sosiale medier. Denne tillatelsen utgjør ikke en overføring av eiendomsrett til Materialet eller kopier av Materialet, og er underlagt følgende restriksjoner: 1) du må beholde alle merknader om opphavsrett og annen eiendomsrett på alle eksemplarer av Materialet som lastes ned ; 2) du kan ikke endre Materialet på noen måte, eller reprodusere, vise offentlig, utføre eller på annen måte bruke eller kommunisere Materialet til offentlige eller kommersielle formål; og 3) du må ikke overføre Materialet til andre personer uten at du gjør dem oppmerksomme på, og de godtar, forpliktelsene som er angitt under disse Vilkårene. Du godtar å følge alle ytterligere restriksjoner som er angitt på Nettstedet, som kan oppdateres fra tid til annen.

Brukergarantier

Du garanterer at du vil bruke Nettstedet i samsvar med disse Vilkårene, inkludert lover og forskrifter under denne Avtalen, og å overholde alle eksisterende og fremtidige regler og vilkår for Nettstedet. Du godtar at du ikke vil bruke Nettstedet til: (a) utsendelse av søppelpost eller uoppfordret kommunikasjon; (b) utgi deg for å være HUSQVARNA eller andre eller la tredjepart utgi seg for å være deg; (c) forfalske brevhoder eller andre identifiserende elementer for å skjule opphavet til innhold som sendes via Nettstedet; (d) misbruke ditt forhold til en person eller enhet; (e) oppføre deg på en måte som negativt påvirker andre brukeres mulighet til å bruke Nettstedet; (f) utføre aktiviteter som bryter gjeldende lov, (g) poste eller sende materiale som krenker andres rettigheter eller som er ulovlig, nedsettende, vulgært eller på annen måte støtende, eller som inneholder reklame eller oppfordringer angående produkter eller tjenester, eller (h) hente inn eller lagre personopplysninger om andre brukere, uten at dette er spesifikt godtatt av brukerne.

Personvern

Informasjon om HUSQVARNAs personvernregler og innhenting og behandling av personopplysninger finnes i HUSQVARNAs Personvernregler. Du godtar at dine data og personopplysninger brukes i henhold til HUSQVARNAs Personvernregler.

Endringer

HUSQVARNA forbeholder seg retten til etter egen vurdering å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av denne Avtalen, i sin helhet eller delvis, når som helst og uten varsel. Endringer i denne Avtalen vil tre i kraft når de er offentliggjort på Nettstedet. Fortsatt bruk av Nettstedet etter eventuelle endringer i Avtalen etter at endringene er varslet, regnes som aksept for disse endringene.

Rettigheter til immaterielle rettigheter

Du godtar at alle immaterielle rettigheter (inkludert, men ikke begrenset til opphavsrett, patenter, kunnskap, konfidensiell informasjon, databaserettigheter samt rettigheter til registrerte eller uregistrerte varemerker og design ) på Nettstedet tilhører HUSQVARNA eller våre lisenshavere. All goodwill og immaterielle rettigheter som oppstår som følge av bruken av slike immaterielle rettigheter som tilhører HUSQVARNA skal tilfalle HUSQVARNA. Dette Nettstedet, inkludert alt Materiale, er underlagt opphavsrett og beskyttet av verdensomspennende opphavsrettslige lover og avtaler. Du godtar å overholde alle opphavsrettslige lover over hele verden ved din bruk av Nettstedet, inkludert alt Materiale, og å avstå fra all uautorisert kopiering av Materialet. HUSQVARNA gir deg ingen uttrykte eller innforståtte rettigheter under lover om patenter, design, varemerker, opphavsrett eller forretningshemmeligheter. Du godtar at du ikke vil bruke, og at ingenting i disse vilkårene gir deg rett til å bruke, HUSQVARNAs varemerker, merkenavn, servicemerker, logoer, domenenavn eller andre særlige merkeegenskaper, unntatt det som er uttrykkelig angitt i HUSQVARNAs Varemerkeliste. Legg merke til at all informasjon, uoppfordrede forslag, ideer eller annet som sendes inn skal regnes som ikke-konfidensielt og ikke underlagt eiendomsrett. Ved å sende informasjon eller materiale, inntatt i en Patentinformasjonserklæring som beskrevet i Husqvarnas regler for overveielse av uoppfordrede ideer, gir du HUSQVARNA ubegrenset, avgiftsfri, ugjenkallelig og verdensomspennende tillatelse til å bruke, reprodusere, fremvise, utføre, endre, sende eller distribuere dette materialet eller denne informasjonen, og du godtar at HUSQVARNA står fritt til å bruke ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker som du sender oss, uansett formål. For mer informasjon, se Husqvarnas regler for overveielse av uoppfordrede ideer.

Programvare

All programvare som er tilgjengelig for nedlasting fra dette webområdet ("Programvare") er opphavsrettslig eiendom tilhørende HUSQVARNA og/eller våre leverandører. Bruk av Programvare er underlagt vilkårene i sluttbrukerlisensavtalen som eventuelt medfølger Programvaren eller er inkludert i den ("Lisensavtale"). Hvis ikke annet følger av Lisensavtalen, gjøres Programvaren tilgjengelig for nedlasting kun for bruk av sluttbrukere. All reproduksjon eller distribusjon av Programvaren som ikke er i samsvar med Lisensavtalen kan føre til sivilrettslig forfølgelse eller straffeforfølgelse. UTEN BEGRENSNING I DET FOREGÅENDE ER KOPIERING ELLER REPRODUKSJON AV PROGRAMVAREN TIL ANDRE SERVERE ELLER PLASSERINGER FOR YTTERLIGERE REPRODUKSJON ELLER DISTRIBUSJON UTTRYKKELIG FORBUDT. PROGRAMVAREN ER KUN UNDERLAGT GARANTI SOM EVENTUELT BESKREVET I VILKÅRENE FOR LISENSAVTALEN. UNNTATT DET SOM ER ANGITT I LISENSAVTALEN, FRASIER HUSQVARNA SEG MED DETTE ALLE GARANTIER OG BETINGELSER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, INKLUDERT ALLE INNFORSTÅTTE GARANTIER OG VILKÅR FOR SALGBARHET, OG EGNETHET FOR EN BESTEMT OPPGAVE.

Andre webområder

Til hjelp for deg kan Nettstedet inneholde lenker til webområder på Internett som eies, publiseres og opprettholdes av tredjepart. HUSQVARNA påtar seg ikke å overvåke eller gjennomgå innholdet på slike tredjeparts webområder, og HUSQVARNA er ikke ansvarlig for påliteligheten til slike tredjeparts webområder.

Eksterne lenker til Nettstedet

Alle lenker til Nettstedet skal være skriftlig godkjent av HUSQVARNA, bortsett fra når: (i) lenken består av tekst som kun inneholder navnet "HUSQVARNA" og som ikke inneholder noen varemerker som tilhører HUSQVARNA eller våre lisenshavere; (ii) lenken "peker" bare til www.husqvarna.com og ikke til nettsider dypere på webområdet; (iii) lenken når den aktiveres av brukeren viser en fullskjermside i et fullt betjenbart og navigerbart webleservindu og ikke i en "ramme" på webområdet som inneholder lenken; og (iv) lenkens utseende, plassering og andre egenskaper ikke gir uriktig inntrykk av at en enhet, aktiviteter eller produkter er tilknyttet eller betalt for av HUSQVARNA, eller er av en slik art at den svekker den goodwill som er forbundet med navnet og varemerket til HUSQVARNA eller våre samarbeidspartnere. HUSQVARNA forbeholder seg retten til å trekke tilbake samtykket til lenken når som helst etter egen vurdering.

Utelukkelse av innforståtte garantier

Selv om det er lagt stor vekt på å sikre at informasjonen på Nettstedet er nøyaktig og tilgjengelig, tar HUSQVARNA intet ansvar for dette. MATERIALET KAN INNEHOLDE FEIL OG TYPOGRAFISKE FEIL. HUSQVARNA GARANTERER IKKE NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN TIL MATERIALET, ELLER PÅLITELIGHETEN TIL RÅD, MENINGER, PÅSTANDER ELLER ANNEN INFORMASJON SOM VISES ELLER DISTRIBUERES VIA NETTSTEDET. DU GODTAR AT ALL BRUK AV SLIKE RÅD, MENINGER, PÅSTANDER, NOTATER ELLER INFORMASJON SKJER PÅ EGEN RISIKO. ALT INNHOLD ER GJENGITT "SOM DET ER" OG "I DEN GRAD DET ER TILGJENGELIG". HUSQVARNA FRASIER SEG UTTRYKKELIG ALLE REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER INNFORSTÅTT, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR EN BESTEMT OPPGAVE, FOR BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET ELLER INNHOLDET PÅ DET. HUSQVARNA GARANTERER IKKE OG GIR INGEN REPRESENTASJONER NÅR DET GJELDER SIKKERHETEN PÅ DETTE WEBOMRÅDET. DU GODTAR AT ALL INFORMASJON SOM SENDES KAN BLI FANGET OPP AV ANDRE. HUSQVARNA GARANTERER IKKE AT WEBOMRÅDET ELLER SERVERNE SOM UTGJØR DETTE NETTSTEDET ELLER ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON SENDT AV HUSQVARNA ER UTEN VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER. ALLE SLIKE REPRESENTASJONER, GARANTIER OG VILKÅR ER EKSKLUDERT, UNNTATT I DEN GRAD SLIK EKSKLUSJON ER FORBUDT VED LOV. EKSKLUSJONEN AV INNFORSTÅTTE GARANTIER GJELDER OGSÅ WEBOMRÅDER FOR TREDJEPART. Informasjon som publiseres på dette webområdet kan inneholde referanser eller kryssreferanser til HUSQVARNA-produkter, -tjenester osv. som ikke er lansert eller tilgjengelige i ditt land. Nøyaktigheten til slik informasjon kan ikke garanteres, spesielt fordi informasjonen kan være gjenstand for endringer, spesifikke krav eller tilgjengelighet, og innebærer ikke at HUSQVARNA har til hensikt å lansere slike produkter, tjenester osv. i ditt land. Kontakt den lokale forhandleren for å få flere detaljer om hvilke produkter, tjenester osv. som er tilgjengelige eller som kan bestilles. HUSQVARNA forbeholder seg retten til etter egen vurdering å endre, modifisere, legge til og/eller trekke tilbake produkter, tjenester osv. når som helst og uten varsel.

Ansvarsbegrensning

HUSQVARNA SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET HOLDES ANSVARLIG FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER (INKLUDERT UTEN BEGRENSNING SKADER VED TAP AV FORRETNINGER, KONTRAKT, FORTJENESTE, DATA, INFORMASJON ELLER DRIFTSAVBRUDD) SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUK AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE DETTE NETTSTEDET ELLER INNHOLDET PÅ DET, ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅRENE, SELV OM HUSQVARNA ER GJORT KJENT MED MULIGHETEN FOR SLIK SKADE. I TILLEGG TIL VILKÅRENE SOM ER BESKREVET HER, SKAL HUSQVARNA IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET HOLDES ANSVARLIG FOR FEIL, UNØYAKTIGHETER, UTELATELSER ELLER ANDRE MANGLER VED INFORMASJON PÅ DETTE NETTSTEDET. DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN GJELDER OGSÅ WEBOMRÅDER FOR TREDJEPART.

Erklæring om jurisdiksjon

Dette Nettstedet styres, betjenes og administreres av HUSQVARNA fra våre kontorer i Sverige. HUSQVARNA gir ingen garanti for at materialet på dette Nettstedet er egnet eller tilgjengelig for bruk utenfor Sverige. Tilgang til Nettstedet fra områder der innholdet på Nettstedet er forbudt, er ikke tillatt. Hvis du bruker Nettstedet fra en plassering utenfor Sverige, har du ansvaret for å overholde alle lokale lover. Denne avtalen er underlagt svensk lov. Stockholm Tingsrätt skal ha eksklusiv jurisdiksjon i første instans av eventuelle tvister med opphav i denne Avtalen.

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som inneholder informasjon som lagres på datamaskinen din av nettstedet du besøker. De brukes til å gi ekstra funksjonalitet på nettstedet og for å hjelpe oss med å analysere bruken av nettstedet. Det finnes to typer informasjonskapsler:

  1. Fast informasjonskapsel: Denne typen informasjonskapsler brukes til å huske informasjon som brukernavn og passord, og slike lagres på datamaskinen i en bestemt periode eller så lenge du ikke logger av denne abonnementstjenesten. Hvis du bruker funksjonen Ikke spør om brukernavn og passord senere, vil ikke slike informasjonskapsler bli lagret på datamaskinen.
  2. Midlertidig informasjonskapsel: Denne typen informasjonskapsler kan for eksempel brukes til å spore hvilket språk du har valgt på nettstedet. Slike informasjonskapsler lagres midlertidig i minnet på datamaskinen mens du besøker nettstedet. En midlertidig informasjonskapsel lagres ikke lenge på datamaskinen, og den forsvinner vanligvis når du lukker nettleseren. HUSQVARNA håper at slike informasjonskapsler skal kunne gi relevant informasjon til våre besøkende på en bedre måte.